• ilader

  ilader

İlader'e hoş geldiniz...
İlader'e hoş geldiniz...

HİZMETLERİMİZ
 • ARAPÇA

  Bu seminerde Nahiv ve Sarf ilmiyle ilgili klasik ve modern kitaplar takip edilerek sistematik ve uygulamalı gramer bilgisi verilmekte, Arapça seçme metin okumaları tapılmaktadır.

 • KUR'AN'İ KAVRAMLAR

  Bu seminerde, Kur’ân'ın kendine mahsus kavramlarI ve bu kavramların birbiriyle anlam ilişkileri incelenmekte, Kur'ân'ı doğru anlamak için onun sunduğu usûl ve bu usûle ait kavram ve prensipleri örnekleriyle ele alınmaktadır.

 • TEFSİR

  Bu seminerde, rivayet ve dirayet türüne dair klasik tefsir kaynaklarından seçilen sûreler okunarak hem ayetlerin manasına derinlemesine nüfuz ediliyor, hem de müfessirin tefsirdeki metodunun kavranılmasına çalışılmaktadır.

 • HADİS

  Bu seminerde muhtelif hadis koleksiyonlardan okumalar yapılmakta; hadis alanındaki literatür ve ıstılahlara vukûfiyet açısından da hadis usulüne dair muhtelif eserler takip edilmektedir.

 • FIKIH

  Bu seminerde çeşitli mezheplerin görüşlerini ve usullerini inceleyen eserler merkezinde, güncel şer’î-amelî hususlar İslâm’ın temel kaynaklarına müracaatla ele alınmaktadır.

 • HADİS

  Bu seminerde muhtelif hadis koleksiyonlardan okumalar yapılmakta; hadis alanındaki literatür ve ıstılahlara vukûfiyet açısından da hadis usulüne dair muhtelif eserler takip edilmektedir.

Hakkımızda

İLADER faaliyetlerinin esasını seminerler oluşturmaktadır. Seminer konuları İlahiyat fakültelerindeki Temel İslam Bilimleri Bölümünde okutulan dersleri kapsar.

Bunlar Kur’an (Kur’an’a Giriş, Kur’an’ın Ana Konuları, Kur’an Kavramları), Arapça (Sarf, Nahiv, Metin, Pratik), Tefsir (Usül, Metin), Hadis (Usül, Metin), Fıkıh (Usul, Füru’, İlmihal) ve İngilizce’den oluşmaktadır.

Seminerler her biri alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

İLADER’in seminerlerinde klasik ve modern metodlar paralel olarak takip edilir. Buradaki hedef, katılımcıların klasik ve modern metinlere aynı seviyede vukufiyet kazanmalarıdır. Bunu gerçekleştirmek için modern metinlere ek olarak klasiklerden her bilim dalına ait kitaplar basitten ağıra doğru belli program çerçevesinde okutulmaktadır.

REFERANSLARIMIZ